|  |  |  |  |  |  | 

A1 Czerniewice Kowal A1 kowal Stryków Autostrada kowal Toruń Budowa a1 Czerniewice Kowal Kowal Stryków otwarcie Toruń Kowal a1

Budowa Autostrady A-1, odcinek Toruń – Stryków

Budowa Autostrady A-1, odcinek Toruń – Stryków
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wartość projektu: 5 714 122 009,94 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 2 826 274 768,75 zł

Aneks nr 1: POIS.06.01.00-00-032/10-01
Aneks nr 2: POIS.06.01.00-00-032/10-02
Celem projektu jest:
Wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego. Podstawowym zadaniem inwestycji jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku północ – południe. Budowa Autostrady A -1 zmniejszy ruch na Drodze Krajowej nr 1, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływanie ruchu na środowisko.
Korzyści bezpośrednie z funkcjonowania autostrady:

przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich,
odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,
zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 115 kN,
zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych,
zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanej drogi i Drogi Krajowej nr 1,
poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),
zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Projekt Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń – Stryków na odcinku od km 151+900 do km 215+850 został podzielony na dwa kontrakty:

Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366.
Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850.

Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366

 

W ramach Kontraktu przewidziano:

 1. kontynuację budowy dwóch jezdni autostrady A1 o przekroju 2×2 (docelowo 2×3),
 2. kontynuację budowy węzłów autostradowych „Czerniewice” i „Odolion” wraz ze Stacjami Poboru Opłat (SPO),
 3. kontynuację budowy dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Otłoczyn” (MOP kat. III – „Otłoczyn – Wschód”, MOP kat. II – „Otłoczyn – Zachód”) i MOP „Kałęczynek” (MOP kat. I – „Kałęczynek – Wschód” i „Kałęczynek – Zachód”),
 4. kontynuację budowy obiektów inżynierskich,
 5. przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 6. budowę wzdłuż autostrady dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 7. przebudowę dróg administrowanych przez Lasy Państwowe,
 8. kontynuację budowy przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 9. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia autostrady, platform dla kolumn alarmowych, urządzeń łączności i monitoringu,
 10. kontynuację budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 11. usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 12. kontynuację budowy i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, ropociągów, linii kolejowych, urządzeń melioracji, urządzeń p/poż, stacji ważenia pojazdów,
 13. wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników osadowo – retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, piaskowników, separatorów, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających,
 14. kontynuację rozbiórki obiektów budowlanych,
 15. kontynuację budowy ujęć wody,
 16. kontynuację budowy i przebudowy innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych.

 

słowa kluczowe: toruń kowal a1, a1torun kowal, a1 torun kowal, autostrada kowal toruń, a1 czerniewice brzezie kowal, a1 czerniewice kowal, a1 kowal czerniewice

Inne artykuły o samochodach i transporcie:

budowa-autostrady-a-1-odcinek-torun-strykow

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

 • W takim miejscu można wymienić opony

  W takim miejscu można wymienić opony

  W takim miejscu można wymienić opony Ludzie muszą się czuć bezpiecznie podczas jazdy samochodem. Jednak każdy powinien o to bezpieczeństwo zadbać we własnym zakresie. Co więc można zrobić, było bezpiecznie? Sprawą podstawową jest dobre ogumienie. Dotyczy to w szczególności warunków zimowych. Gdy kończy się jesień, wymiana opon rusza pełną parą. Zakład wulkanizacyjny zapełnia się klientami,

 • Nasze auto zimą

  Nasze auto zimą

  Nasze auto zimą Ponieważ od około 6 lat mieszkam w mieście w wynajmowanym mieszkaniu ? w bloku, patrząc, co dziennie przez okno na otaczające parkingi postanowiłem napisać kolejny artykuł. Nawiązując do tego krótkiego wstępu podstawą tej pracy jest samochód w ziemie. Nie każdy z nas ? w mieście jest w stanie zagwarantować sobie prywatny garaż.