Opis Kontraktu

Kontynuacja budowy Autostrady A-1 Toruń-Stryków. Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do km 186+366

Numer umowy: GDDKiA-O/BY-R-2-284-89-2012/R-1/284/R-1/2811/05/2013

Wartość umowy: 450 238 073,92 PLN brutto

Data rozpoczęcia robót: 26.04.2013 rok

Czas na ukończenie Kontraktu: 11 miesięcy od daty podpisania Umowy + 81 dni tj. do dnia 23.05.2014 rok (zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 20.12.2013 r.)

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
tel. (052) 323 45 00
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Wykonawca robót:

Konsorcjum Firm:

       Lider-SALINI POLSKA Sp. z o.o.

Salini Impregilo S.p. A
Aneksem nr 2 do umowy wprowadzono do Kontraktu zmianę nazwy Partnera.

           Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
                 

Biuro budowy odc. 1 i 2:

Szosa Ciechocińska 5
87-700 Odolion
Tel./fax  54  421 00 72
e-mail: biuro.odolion@kobylarnia.pl

Nadzór inwestorski:

Konsorcjum Arcadis Sp .z o.o. / MottMac Donald Sp. z o.o.  
Biuro Inżyniera Rezydenta dla Kontraktu I
Ariany 26 87-731 Waganiec
tel. (54) 234 15 81 , fax. (54) 234 08 01
e-mail: sekretariat_a1@arcadis.pl

Nadzór autorski:

Konsorcjum TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. / SENER Sp. z o.o.
SENER Sp. z o.o.
ul. Żelazna 28/30; 00-832 Warszawa
tel. (22) 820 11 00 , fax. (22) 820 11 01
e-mail: info@sener.pl

 

Kontrakt obejmuje trasę od węzła „Czerniewice" (z węzłem) do węzła Włocławek Płn. (nazwa projektowa„Brzezie") (bez węzła), w km 151+900 – 186+366, o łącznej długości 34,466 km. W ramach zadania zostały wyodrębnione dwa odcinki:

 • Odcinek 1: Czerniewice-Ciechocinek (nazwa projektowa Odolion) od km 151+900 do km 163+300

Plan Orientacyjny Autostrada A1 151+900 - 158+800

 (kliknij aby powiększyć)

 

 (kliknij aby powiększyć)
 • Odcinek 2: Ciechocinek (nazwa projektowa Odolion)-Włocławek Płn. (nazwa projektowa Brzezie) od km 163 do km 186+366

 Plan Orientacyjny Autostrada A1 163+300 - 171+600

  (kliknij aby powiększyć)

Plan Orientacyjny Autostrada A1 171+600 - 179+000

(kliknij aby powiększyć)

Plan Orientacyjny Autostrada A1 179+000 - 186+366

 (kliknij aby powiększyć)

 

W ramach Kontraktu przewidziano:

 1. kontynuację budowy dwóch jezdni autostrady A1 o przekroju 2x2 (docelowo 2x3),
 2. kontynuację budowy węzłów autostradowych „Czerniewice” i „Odolion” wraz ze Stacjami Poboru Opłat (SPO),
 3. kontynuację budowy dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Otłoczyn” (MOP kat. III – „Otłoczyn - Wschód”, MOP kat. II – „Otłoczyn – Zachód”) i MOP „Kałęczynek” (MOP kat. I – „Kałęczynek – Wschód” i „Kałęczynek – Zachód”),
 4. kontynuację budowy obiektów inżynierskich,
 5. przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych,
 6. budowę wzdłuż autostrady dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
 7. przebudowę dróg administrowanych przez Lasy Państwowe,
 8. kontynuację budowy przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 9. wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, oświetlenia, ogrodzenia autostrady, platform dla kolumn alarmowych, urządzeń łączności i monitoringu,
 10. kontynuację budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
 11. usunięcie i nasadzenie drzew i krzewów oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 12. kontynuację budowy i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, ropociągów, linii kolejowych, urządzeń melioracji, urządzeń p/poż, stacji ważenia pojazdów,
 13. wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. pasów zieleni ochronnej, wałów ziemnych, ogrodzeń siatką, przejść dla zwierząt, zbiorników osadowo – retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, piaskowników, separatorów, ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających,
 14. kontynuację rozbiórki obiektów budowlanych,
 15. kontynuację budowy ujęć wody,
 16. kontynuację budowy i przebudowy innych obiektów i urządzeń wyżej nie wymienionych.